İstanbul Hepimizin Girişimi

İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak isteyen, kente sahip çıkan ve İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul’a sahip çıkmalarını talep eden insanlarız.

İstanbul Sözleşmesi'nin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunacağımızı, yöneticilerin, hangi partiden olursa olsun, katılımcı, şeffaf ve ademimerkeziyetçi bir anlayışla, Sözleşme’deki temel ilkelere uygun çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı birbirimize söz veriyoruz.

İstanbul Sözleşmesi Destekçi Sayısı

Sözleşme temelinde

Temel metni “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” dir.

Bağımsız

İktidardan ve bütün siyasi partilerden bağımsızdır.

Ademimerkeziyetçi

Ademimerkeziyet ekseninde farkındalık yaratmayı esas alır.

Katılımcı

Katılımı öne çıkaran politikaları ve çalışmaları destekler.

Yerel

Yereli güçlendireceğine ve sürdürülebilirliğine inandığı alanları belirler.