İlçe Stratejik Planlarına Katılım Çalışmaları Projesi

İlçe Stratejik Planlarına Katılım Çalışmaları Projesi

Süreç:

Yerel seçimleri takip eden altı ay içerisinde ilçe belediyelerinin hazırlamakla yükümlü olduğu 2015-2019 strajik plan çalışmalarına katılmak ve görüş bildirmek isteğimizi belediyelere bildirdik.
3 belediyeden olumlu yanıt aldık; bu belediyelere katılımcı, yerinden ve şeffaf belediyecilikle ilgili görüş ve önerilerimizi ilettik.

Proje Çıktıları

Şişli Belediyesi Stratejik Plan Taslağı’na öneri raporumuz

İstanbul İlçeleri 2015 – 2019 Dönemi Stratejik Planları

Bu stratejik planlar İstanbul İlçeleri 2015-2019 dönemi çalışmalarını kapsamaktadır. İstanbullu olarak sen de bu çalışmalara dahil olabilirsin. 

Çıktılar

Stratejik planlarına İstanbul Hepimizin Slideshare hesabından ulaşabilirsiniz.

http://www.slideshare.net/istanbulhepimizin/

 

İstanbul İlçeleri 2009 – 2014 Dönemi Stratejik Planları